سلام ...این چند تا گزارش کار خودم در آزمایشگاه شیمی آلی ۲ هست امیدوارم به دردتون بخوره موفق باشید

***سنتز p-نیترو آنیلین          دانلود

***سنتز p- نیترو استانیلید    دانلود

***سنتز استیل سالیسیلیک اسید(آسپرین)   دانلود

***سنتز دی بنزال استون با تراکم آلدولی      دانلود


موضوعات مرتبط: آز- شیمی آلی

تاريخ : یکشنبه 1388/03/03 | 17:56 | نویسنده : دکتر عنایت اله مرادی روفچاهی |

 

موادووسایل لازم برای آزمایش:

کاغذ صافی،قیف،توری سیمی ،سه پایه،اسید بنزوئیک،سنگ جوش و ارلن

روش کار:

تبلور بنزوئیک اسید- 2/0 گرم بنزوئیک اسید و تقریبا 8ml  آب را در یک ارلن مایر

100ML  ریخته ،یک سنگ جوش به آن اضافه کنید.

 


موضوعات مرتبط: آز- شیمی آلی

ادامه مطلب
تاريخ : جمعه 1387/09/01 | 15:2 | نویسنده : دکتر عنایت اله مرادی روفچاهی |

 

روش1: برای اندازه گیری دمای جوش مقادی ر زیاد(روش ماکرو)

ابزار و وسایل لازم برای این روش: یک لوله ازمایش 100×10، یک

 چوب پنبه سوراخ دار که در ان دماسنجی قرار گرفته است،چراغ

بونزن و توری سیمی، نمونه ای از مایع ناشناخته (مجهول) و یک

 مایع معلوم ف یک پی پت پاستور.

روش کار:

با استفاده از یک پی پت پاستور ،5/. تا 1 میلیتر مایع معلوم را در

 لوله آزمایش ریخته و چوب پنبه دارای دما سنج را را بر روی آن قرار دهید


موضوعات مرتبط: آز- شیمی آلی

ادامه مطلب
تاريخ : جمعه 1387/09/01 | 14:55 | نویسنده : دکتر عنایت اله مرادی روفچاهی |

 مواد و وسایل مورد نیاز:

لوله مویین (چند عدد)،دماسنج،حمام روغن (بشر حاوی روغن)،

 سه پایه،تور سیمی، ترکیب جامد با دمای ذوب معلوم، جامد مجهول، شیشه ساعت،گیره و پایه

روش کار:

پس از تحویل ماده جامد(معلوم) در صورت لزوم آن را در یک هاون

 خرد نمایید.mm   30آن را بر روی یک شیشه ساعت بریزید.
موضوعات مرتبط: آز- شیمی آلی

ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه 1387/08/30 | 18:10 | نویسنده : دکتر عنایت اله مرادی روفچاهی |

روش آزمایش:

در یک ارلن مایر که شامل 10 عدد چای کیسه ای (ویا 25 گرم برگ خشک شده چای)

 است 225میلیتر آب داغ در حال جوش اضافه کنید. اجازه دهید تا مخلوط برای مدت

7 دقیقه  باقی بماند و سپس محلول را به داخل ارلن مایر دیگر سرریز کنید.
موضوعات مرتبط: آز- شیمی آلی

ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه 1387/08/20 | 19:29 | نویسنده : دکتر عنایت اله مرادی روفچاهی |

« آسپيرين »

از آن جا که آسپيرين دارای دو اثر ضد پلاکتی و ضد التهابی است جايگاه خود را در پيشگيری اوليه و ثانويه از بروز بيماری های عروقی باز نموده است. آسپيرين، يا اسيد استيل ساليسيليک در اواسط قرن 19 سنتز شد.بقراط مصرف ساليسين حاصل از گياه White-Willow را که پيش ساز آسپيرين است در 2400 سال قبل در مردم گسترش داد. در واقع ساليسيلات ها دارای اثرات دارويی بوده و آسپيرين نمونه قابل استفاده معمول از ساليسيلات ها می باشد. آسپيرين به سرعت در معده و بخش بالايی روده کوچک و از راه انتشار غير فعال جذب می شود. هر گرم آسپيرين دارای 760 ميلی گرم ساليسيلات است. در حدود 80 تا 100 درصد از آسپيرين خورده شده جذب می گردد اما از آن جا که استرازهای موجود در مخاط دستگاه گوارش و کبد آن را به سرعت به ساليسيلات و استات هيدروليز می کنند، فقط 40 تا 50 درصد از يک قرص عادی و معمولی آسپيرين پس از خوردن برای القاء تاثيرات حياتی خود در دسترس قرار می گيرد. اين ميزان در مورد قرص های پوشش دار، آن هايی که به آهستگی آزاد می شوند حتی از اين رقم هم کمتر است.مصرف آسپيرين همراه با غذا از ميزان آسپيرين هيدروليز نشده و ساليسيلات حاصل از آن که در دسترس بدن قرار می گيرد، نمی کاهد. ساليسيلات را می توان پنج تا سی دقيقه پس از خوردن قرص آسپيرين غير پوشش دار در سرم يافت. ميزان ساليسيلات سرم پس از خوردن نوع غير پوشش دار آسپيرين در عرض 15 دقيقه تا 2 ساعت به حداکثر خود می رسد. آسپيرين پوشش دار ديرتر جذب می شود و در مدت سه تا چهارساعت به حداکثر غلظت خود در سرم می رسد. آسپيرين به ميزان کمی به پروتئين های پلاسما پيوند می يابد.نيمه عمر آسپيرين در پلاسما در حدود 15 تا 20 دقيقه است ولی غير قابل برگشت و دائمی بودن اثر آن بر روی آنزيم سيکلواکسيژناز اين امکان را فراهم می آورد که اين دارو برای رسيدن به اثر ضد پلاکتی به صورت يک بار در روز تجويز گردد. اين امر به آن علت است که با غير قابل برگشت و دائمی بودن اثر مهاری آسپيرين بر آنزيم مذکور، هر پلاکت که در معرض اين دارو قرار گيرد برای تمام عمر کوتاه خود فاقد عملکرد لازم برای شرکت در روند تشکيل لخته خواهد بود.


موضوعات مرتبط: آز- شیمی آلی

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه 1387/06/19 | 14:35 | نویسنده : دکتر عنایت اله مرادی روفچاهی |

 تعیین دمای ذوب : در اثر جذب انرژي، آرايش منظم ذرات در يك تركيب جامد و بلوري به آرايش نامنظم(حالت مايع) تبديل مي شود. اين عمل را ذوب مي گويند.  پديده ذوب وقتي روي مي دهد كه انرژي گرمايي بر نيروهاي بين ملكولي كه ذرات را در حالت جامد نگه مي دارند فايق آيد. نقطه ذوب يك تركيب دمايي است كه در آن، جسم به صورت مايع در مي آيد. در اين دما فشار بخار مايع و فشار بخار جامد برابرند و دو فاز مايع و جامد در حال تعادل هستند. دماي ذوب يك جسم خالص در طول عمل ذوب ثابت مي ماند. به عبارت ديگر، اگر به مخلوط مايع و جامد يك جسم خالص گرما بدهيم، تا وقتي كه تمام جامد به مايع تبديل نشود، دماي جسم بالا نمي رود.و چنانچه گرم كردن متوقف شود، تا زماني كه تمامي مخلوط جامد نشده است، دما پائين نمي رود برخي از جامدات آلي در دماي ذوب شدن يا پيش از آن براثر گرما تجزيه مي شوند.  در اين صورت مي توان به جاي نقطه ذوب دماي تجزيه را به عنوان يك خاصيت فيزيكي مورد استفاده قرار داد. بعضي از مواد فشار بخار بالايي دارند، به طوري كه در نقطه ذوب خود يا پيش از آن تصعيد مي شوند.  در این گونه موارد تعیین نقطه ذوب در لوله در بسته انجام می شود.  بعضی مواد قبل از ذوب شدن حلال تبلور خود را از دست می دهند (عرق می کنند) در این حالت اولین قطره مایع دیده شده نقطه ذوب واقعی است. 


موضوعات مرتبط: آز- شیمی آلی

ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه 1387/06/06 | 23:44 | نویسنده : دکتر عنایت اله مرادی روفچاهی |
تبلور يكي از بهترين روشهاي تخليص اجسام جامد است

 روش عمومي تبلور عبارت است از حل كردن جسم در حلال مناسب به كمك گرما و تهيه محلول سير شده جسم

صاف كردن سريع محلول گرم

 سرد كردن تدريجي محلول صاف شده به منظور راسب كردن جسم به شكل بلور

 صاف كردن و شستن بلورها با حلال سرد  و خشك كردن آنها و بالاخره تعيين نقطه ذوب بلور

 


موضوعات مرتبط: آز- شیمی آلی

ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه 1387/05/27 | 0:23 | نویسنده : دکتر عنایت اله مرادی روفچاهی |

فشار بخار يك ماده جامد با دما تغيير مي كند. به همين دليل، بعضي تركيبات جامد بدون اينكه از فاز مايع عبور كنند به آساني و مستقيما به بخار تبديل مي شوند. اين فرايند، تصعيد ناميده مي شود. چون بخار را مي توان دوباره جامد كرد از اين تبديل مي توان به عنوان روشي براي تخليص مواد استفاده كرد. عمل تخليص وقتي به خوبي انجام پذير است كه فشار بخار ناخالصيها مشخصا كمتر از فشار بخار ماده تصعيد شدني باشد.

 

تصعید جامدات:

تصعيد خاصيتي است كه معمولا در مواد نسبتا غير قطبي با ساختمان بسيار متقارن ديده مي شود.

 تركيبات متقارن، غالبا نقطه ذوب و فشار بخار بالايي دارند.

تبخير پذيري آسان اين مواد از سطح جامد را معلول ضعيف بودن نيروهاي بين مولكولي مي دانند.

 

تصعيد بنزوئيك اسيد: 

ساده ترين وسيله براي تصعيد، يك كپسول چيني يا يك شيشه ساعت (پيركس) است. مقداري از جسم را در وسط شيشه ساعت مي ريزيم و روي آن را با يك كاغذ صافي هم قطر با شيشه ساعت، كه در وسط آن سوراخ كوچكي ايجاد كرده ايم مي پوشانيم و يك قيف را به طور واژگون روي كاغذ قرار دهيم.

انتهاي قيف را با پنبه مسدود كنيم سپس شيشه ساعت را به ملايمت گرم مي كنيم. بهتر است براي گرم كردن از حمام بخار استفاده شود. چنانچه حمام بخار در دسترس نبود، بشري را كه قطر دهانه آن متناسب با قطر شيشه ساعت باشد تا دوسوم حجم از آب پر كنيد و شيشه ساعت و قيف را روي آن بگذاريد و آب را به ملايمت گرم كنيد.


موضوعات مرتبط: آز- شیمی آلی

تاريخ : چهارشنبه 1387/05/16 | 22:1 | نویسنده : دکتر عنایت اله مرادی روفچاهی |

تبخير يك مايع و سپس ميعان بخار براثر سرما و جمع آوري قطرات حاصل در ظرف ديگر را تقطير مي گويند

براي جداسازي و تخليص مايعات چهار نوع تقطير در آزمايشگاه مورد استفاده قرار مي گيرد:

 

تقطير ساده

تقطير در فشار كم

تقطير به وسيله بخار آب

تقطير جزء به جزء

                              {{ برای مشاهده بقیه مطلب بر روی اینجا کلیک کنید }}  


موضوعات مرتبط: آز- شیمی آلی

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه 1387/05/15 | 0:18 | نویسنده : دکتر عنایت اله مرادی روفچاهی |

 ( پروژی گازباکی    (gasbugyy project

 

پروژه ی گازباکی پروژه ای بود که برای اولین بار انفجار اتمی به سبب انحدام وحشتناک و جنگ نبود بلکه به خاطر خدمت در راه نیازهای بشر و استفاده ی سود جویانه آن انجام گرفت این پروژه اولین قدم برجسته در توسعه ذخایر سوخت معدنی مورد نیاز محسوب می شد هنگام انجام این پروژه تماشا کنندگان تکنسین های داخل کابین متحرکی که در ارتفاع 2500 متری سطح زمین روی قله پهنی مستقر شده بودند و ناظرانی که در هلیکوپتر و هواپیما در محوطه ی آزمایش پرواز میکردند جز مقداری گرد و غبار و دود چیز بیشتری مشاهده نکردند در صورتی که در عمق زمین تقریبا یک کیلومتری  منطقه ای که اثرات آن رو به زوال بود یک بمب اتمی به مراتب وحشتناک تر از بمبی که در هیروشیما انداخته شد منفجر گردیده بود

پروژه ی گازباگی اولین اقدام شجاعانه ای بود که در ازدیاد منابع سوخت مورد نیاز انجام شد.دینامیت و دیگر مواد منفجره شیمیایی انرژی کافی جهت انجام اکثر کارها از قبیل خاک برداری های عظیم را ندارند 

 


موضوعات مرتبط: آز- شیمی آلی

تاريخ : سه شنبه 1387/04/18 | 17:20 | نویسنده : دکتر عنایت اله مرادی روفچاهی |

 

پس از پایان جنگ دوم جهانی دانشمندان کوشش بسیاری برای استفاده از نیروی شگرف اتم در راه صلح به کار بردند.برسی و از بین بردن آلودگی های محیط زیست و آبها کمک به ساختن قلب مصنوعی دست یابی به ذخائر سر شار زیر زمینی با انفجار های هسته ای  واستفاده از وسائل نقلیه ی زمینی و دریایی و ماهواره ای و...مواردی از آن است 

اتم در بسیاری از موارد پزشکان را در کشف و معالجه ی امراض کمک می کند

ایزوتوپ های رادیو اکتیو این امکان را می دهند تا امراض در قسمت های مختلف بدن که معمولا از دید انسان پوشیده است را کشف نمایند و اشعه شفا بخش ایزو توپ های رادیو اکتیو به میلیون ها بیمار که از امراض گوناگون رنج میبرند نوید بهبودی میدهند ومی توانند انواع بیماری ها مخصوصا سرطان را که جراحی و روش های دیگر نمیتوانند مفید واقع شوند متوقف و مداوا سازند

پزشکان دو وسیله ی اتمی با ارزش به نام رادیو ایزو توپ و ردیاب دارند  که عملا مربوط به همند و در تشخیص امراض از انها استفاده میشود وسایل فوق دستگاه هایی هستند که برای رد یابی مسیر ایزوتوپ های راد یو اکتیو تزریق شده در بدن به کار میروند 

داستان خدمات اتمی به پزشکی تنها در آزمایشگاه های تشخیص طبی ختم نمیشود بلکه  تکنیک های هسته ای پزشکان را در معالجه و از بین بردن مهمترین و خطر ناک ترین بیماری انسان امروزی یعنی سرطان کمک مینماید.هم اکنون اشعه ی شفا بخش ایزو توپ های رادیو اکتیو به تمدید عمر صد ها هزار بیمار سرطانی کمک های موثری نموده است .در یک روش بسیار پیچیده که به نام تشعشع اکسترا کورپورل معروف است پزشکان می توانند خون بیمار مبتلا به سرطان خون را از سیاهرگ با استفاده از لوله ی پلاستیکی جاری نمایند .لوله ی پلاستیکی حامل خون به اندازه ای است  که از داخل یک میدان شدید اشعه ی گاما که توسط ایزو توپ های رادیو اکتیو ایجاد شده عبور میکندبنابراین فقط خون در معرض تشعشع قرار گرفته و تمام بدن از تابش اشعه رادیو اکتیو موصون میماند بطور کلی بر عکس روش مداوا با دارو روش تشعشع اکسترا کور پورل هیچ کونه مسمومیت و عوارض دیگری در بدن ایجاد نمیکند         
منبع :انرژی اتمی در خدمت بشر

نویسنده دیوید روبن  میکل سون


موضوعات مرتبط: آز- شیمی آلی

تاريخ : دوشنبه 1387/04/17 | 1:3 | نویسنده : دکتر عنایت اله مرادی روفچاهی |

تاریخچه بلورشناسی :

علم بلورشناسی یا کریستالوگرافی درباره نحوه تشکیل و رشد بلورها و شکل ظاهری و ساختمان داخلی آنها و نیز خصوصیات فیزیکی و شیمیایی مواد متبلور بحث می‌نماید. کلمه کریستال (Crystal) اصل یونانی دارد که از دو کلمه (سرد= Kryos) و (سخت شدن= Stellesual) تشکیل شده که مجموعا معنی سخت شدن در اثر سرما را می‌دهد.

فلاسفه قدیم نیز منشاء بلورهای یک سنگ را بلورهای یخ می‌دانستند که بر اثر تحمل سرمای بسیار شدید در طول مدت مدید ، طوری سخت و مقاوم شده است که می‌تواند حرارتهای بالاتر از صفر را هم تحمل نماید. در سال 1690 ، "Huyghens" دریافت که بلورها از اجتماع ذرات کوچکتر بوجود آمده‌اند و در سال 1912 ، "M.V.Laue" توانست تئوری ساختمان شبکه‌ای در بلورها را با استفاده از اشعه ایکس به اثبات برساند...  

 

 

                                        {{ برای مشاهده بقیه مطلب بر روی اینجا کلیک کنید }}


موضوعات مرتبط: آز- شیمی آلی

ادامه مطلب
تاريخ : جمعه 1387/04/14 | 0:15 | نویسنده : دکتر عنایت اله مرادی روفچاهی |
.: Weblog Themes By SlideTheme :.